ການເຊື່ອມຄູ່ແຂງ 300Psi

  • Style 1GS Rigid Coupling

    ແບບ 1GS Rigid Coupling

    ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເປັນຮ່ອງແມ່ນຢູ່ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນພາຍໃນແລະ ກຳ ລັງໂຄ້ງພາຍນອກໃນລະຫວ່າງການບໍລິການ. ASTM F1476- 07 ກໍານົດການມີຄູ່ຮ່ວມກັນທີ່ເຂັ້ມງວດເປັນຂໍ້ຕໍ່ທີ່ບໍ່ມີການເຄື່ອນຍ້າຍທໍ່ເປັນລ່ຽມຫຼືແກນທີ່ບໍ່ເສຍຄ່າແລະການມີຄູ່ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເປັນຂໍ້ຕໍ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
    ການເຄື່ອນທີ່ຂອງທໍ່ເປັນລ່ຽມແລະແກນຢູ່ໃນຂອບເຂດຈໍາກັດ.